Grupper

Barnehagebarn

Ja, vi klarer det!
I gruppen for de yngste barna trener vi friidrett med stor innsats, men lite alvor. Her lærer vi grunnbevegelsene i hopp, løp og kast. Vi varmer opp, trener litt styrke, mye bevegelighet og balanse, også tøyer vi litt. Vi har fullt fokus i 30 minutter.
Av og til har vi stevner, enten på Hvaltjern eller på Fedrelandet. Da har vi terrengløp, ulike distanser på bane, kast, lengde eller høyde. Deltakelsen er frivillig, men til nå har alle likt veldig godt å prøve hvordan det er å ha nummer på brystet.
Vi er også så heldig at vi har mange interesserte foreldre som enten trener med oss eller hjelper oss med å få på plass nødvendig utstyr.

Apinya og Tone trener gruppen med god hjelp fra foreldre som stiller som både leiere og køordnere.

Til og med 3.trinn

Vi kommer lenger!
I vår mellomste gruppe trener vi på å bli enda bedre i grunnbevegelsene, for da har vi lyst til å hoppe litt lengre, kaste litt lengre og løpe litt fortere. For å få til dette, varmer vi opp, trener styrke, bevegelighet og balanse og tøyer det vi kan. Vi trener i 60 minutter, og har vi tid, unner vi oss litt frilek på slutten.
Av og til har vi stevner, enten på Hvaltjern eller på Fedrelandet. Det er en god blanding av terrengløp, ulike distanser på bane, kast, lengde og høyde. Vi besøker også andre klubber når de har stevner. Deltakelsen er frivillig.
Vi er heldige og vi har mange interesserte foreldre som hjelper oss med å få på plass nødvendig utstyr eller sørger for at alle kommer i mål med profesjonell «heiing».

Apinya, Anne Merethe trener gruppen.

4.trinn og oppover

Vi kan alt!
Vår eldste gruppe trener også på å forbedre teknikken i grunnøvelser, men her starter vi også å se på mer spesialiserte øvelser, f.eks. kule. Vi øker treningsintensiteten og forsøker å gi utfordringer som motiverer. Vi ønsker å vise fram hva friidrett er og legger vekt på allsidighet. Vi trener i 60 minutter.

Barn og unge som liker allsidig trening, liker seg hos oss, og de blir også hos oss. Barn som ønsker å utvikle seg mer i forhold til konkurranser, de søker større utfordringer i våre naboklubber. Vi synes denne arbeidsfordelingen er god.
Denne gruppen deltar også på stevner, både i egen og i andre klubber.

Anne Merethe, Tone og Jan Egil er trenere.